Χειρουργικές Επεμβάσεις

Αρχική » Χειρουργικές Επεμβάσεις

Στο Ιατρείο

Στο ιατρείο του Δρ. Κυριάκου διενεργούνται μικροεπεμβάσεις που απαιτούν μόνον τοπική αναισθησία.
Γίνεται πλήρης αποκατάσταση σε περιστατικά όπως είσφρυση όνυχος, αφαίρεση σπίλων (ελιές), αφαίρεση κύστεων σώματος και τριχωτού κεφαλής, αφαίρεση λιπωμάτων, δερματικών και υποδόριων ογκιδίων, θηλωμάτων, συρραφή και καθαρισμός τραυμάτων, καθώς και διάνοιξη αποστημάτων.

Οι μικροεπεμβάσεις πραγματοποιούνται είτε με χειρουργικό νιστέρι είτε με συσκευή RF Ραδιοσυχνότητες/Διαθερμία για αναίμακτη χειρουργική και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Σε Θεραπευτήρια -Κλινικές

Ο Δρ. Γρηγόρης Κυριάκου χειρουργεί στα ακόλουθα Θεραπευτήρια και κλινικές:

Υγεία
Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου
Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού
Μητέρα
Λητώ
Αττικό Θεραπευτήριο
Λευκός Σταυρός

Τα συγκεκριμένα Θεραπευτήρια και κλινικές είναι συμβεβλημένα και με Δημόσια Ταμεία, αλλά και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, μειώνοντας κατά πολύ το τελικό κόστος για τον ασθενή. 

Το κόστος μιας επέμβασης ποικίλλει ανάλογα με το είδος της χειρουργικής επέμβασης, την   χειρουργική τεχνική που θα επιλεγεί, τα τυχόν ειδικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τη διάρκεια νοσηλείας, την κλινική που επιλεγεί και, φυσικά, το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης που έχει  ο κάθε ασθενής.

Η γραμματεία του ιατρείου ενημερώνει τον ασθενή για το τί θα πρέπει να γνωρίζει σχετικά με το είδος των καλύψεων που περιλαμβάνει η ασφάλεια του, δηλαδή  κατά πόσο η ασφάλεια είναι ατομική ή ομαδική, αν έχει πλήρη κάλυψη ή ένα ποσοστό, αν υπάρχει συμμετοχή του ασθενούς στην κάλυψη, αν καλύπτεται η αμοιβή των γιατρών (χειρουργός, βοηθός, αναισθησιολόγος).

Στην περίπτωση ιδιωτικής ασφάλειας ο κάθε ασθενής επικοινωνεί με τον ασφαλιστή του για πληρέστερη ενημέρωση και στη συνέχεια με το ιατρείο για τα περαιτέρω. Στην περίπτωση Δημόσιας ασφάλειας, οι κλινικές που προαναφέρονται έχουν σύμβαση με τα περισσότερα Δημόσια Ταμεία.
Σε αυτή  την περίπτωση καλύπτεται  το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του χειρουργείου και της νοσηλείας και υπολείπεται μια μικρή συμμετοχή και οι αμοιβές των ιατρών.

Στην ιδανική περίπτωση ασφάλισης και σε ιδιωτική ασφάλεια τότε, ανάλογα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καλύπτονται και οι αμοιβές γιατρών.

Ο Δρ. Κυριάκου δέχεται τις αμοιβές των ασφαλιστικών εταιρειών, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον ασθενή. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεσθε στη γραμματεία του ιατρείου που θα σας κατευθύνει αναλόγως.

Scroll to Top