Δεύτερη Ιατρική Γνώμη

Αρχική » Δεύτερη Ιατρική Γνώμη

Πολλές φορές, σε μεγάλα, δύσκολα ή «αμφίσημα» ιατρικά περιστατικά κρίνεται απαραίτητη μια αξιόπιστη δεύτερη ιατρική γνώμη. Παθήσεις όπως σάρκωμα, νευροβλάστωμα, νόσος του Crohn πολλές φορές απαιτούν είτε επανεκτίμηση της περίπτωσης είτε  τη σύνταξη νέου σχεδίου θεραπείας. 

Ο Δρ. Κυριάκου σε απόλυτη συνεργασία με τους ασθενείς του αναλαμβάνει την οργάνωση και τον συντονισμό λήψης δεύτερης ιατρικής γνώμης
Για σοβαρά περιστατικά, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, γίνεται επικοινωνία με μεγάλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, όπως το Johns Hopkins στην Βαλτιμόρη των ΗΠΑ και το Karolinska Institutet στη Στοκχόλμη της Σουηδίας με τα οποία συνεργάζεται ο γιατρός, για να μελετηθεί και να δοθεί μια δεύτερη ιατρική γνώμη για το περιστατικό.

Ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς οργανώνεται και  μεταφράζεται υπεύθυνα από τον Δρ. Κυριάκου, μαζί με ένα σύντομο σημείωμα προς τον συνεργάτη γιατρό του Νοσοκομείου του εξωτερικού.

Μετά την μελέτη του περιστατικού από τον ειδικό γιατρό επιστρέφεται και πάλι στον Δρ. Κυριάκου ο φάκελος μαζί με την απάντησή του και σε συζήτηση με τον ασθενή αποφασίζεται η περαιτέρω πορεία που θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση.

Scroll to Top